A A A
SmodBIP

Prawo

Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania PSSE w Środzie Wielkopolskiej
1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zmianami) – pobierz
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zmianami) – pobierz
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256, ze zmianami) – pobierzOpublikował: Renata Kościelniak
Publikacja dnia: 22.09.2020
Podpisał: Małgorzata Ignasiak
Dokument z dnia: 16.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 297