A A A
SmodBIP

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Środzie Wielkopolskiej jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej jest powiat średzki.

Do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023967.

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020r. nadano Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej statut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 278/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020r. - Czytaj ( .pdf)

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 sierpnia 2020 r. wprowadzono regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 23/20 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 sierpnia 2020 r. - Czytaj (.pdf)Opublikował: Renata Kościelniak
Publikacja dnia: 18.09.2020
Podpisał: Renata Kościalniak
Dokument z dnia: 18.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 530