A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana statutu PSSE

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Środzie Wielkopolskiej jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej jest powiat średzki.

Do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023967.

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2012r. nadano Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej statut stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 359/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2012r. - Czytaj ( .pdf)

W związku z obowiązkiem wyznaczenia inspektora ochrony danych, a także zmianą organizacyjną Powiatowej Stacji, zarządzeniem wprowadzno zmianę w statucie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej, polegającą na utworzeniu Stanowiska Pracy Inspektora Ochrony Danych - Czytaj

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. wprowadzono regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 6/19 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. - Czytaj (.pdf)Opublikował: Renata Kościelniak
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Renata Kościalniak
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 361