A A A
SmodBIP

Organizacja

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru, w skład którego wchodzą:
     a) Sekcja Epidemiologii,
     b) Sekcja Higieny Żywności i Żywienia,
     c) Sekcja Higieny Komunalnej,
     d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,
     e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,
      f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru
         Sanitarnego;
3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony
     Przeciwpożarowej;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
11) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

12) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych.

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej wprowadzony został Zarządzeniem Nr 6/19 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej.

Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego - czytajOpublikował: Renata Kościelniak
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Renata Kościalniak
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 831