A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej prowadzone są m.in. następujące rejestry, ewidencje i wykazy:
1. Rejestr skarg i wniosków.
2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE w Środzie Wielkopolskiej.
3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.
4. Rejestr zachorowań na choroby zakaźne.
5. Rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych.
6. Rejestr nosicieli drobnoustrojów chorobotwórczych.
7. Rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych.
8. Rejestr Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.
9. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe.
10. Rejestr mandatów karnych.
11. Rejestr decyzji administracyjnych.
12. Rejestr upomnień.
13. Rejestr tytułów wykonawczych.
14. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji    Sanitarnej.
15. Wykaz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
16. Wykaz urządzeń wodociągowych.
17. Wykaz miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody.
18. Rejestr wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody.
19. Wykaz zgód na wprowadzenie nowych technologii i uzdatniania wody.
20. Rejestr obiektów pod nadzorem PPIS.
Dokumentacja wytworzona w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej podlega archiwizacji zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania zakładowej składnicy akt.
W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej funkcjonuje składnica akt.
Korzystanie z zasobów archiwalnych reguluje ww. Instrukcja.
Dokumentacja udostępniana jest z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.Opublikował: Renata Kościelniak
Publikacja dnia: 22.05.2013
Podpisał: Małgorzata Ignasiak
Dokument z dnia: 22.05.2013
Dokument oglądany razy: 1 462