A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Środzie Wielkopolskiej zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej  z  zakresu zdrowia publicznego. Są nimi:

1.  zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
2. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości    środowiskowych;
3.  kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.


Główne kierunki działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej:

1. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, w tym opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
2.  prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
3.  kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne;
4. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności oświatowo- zdrowotnej na rzecz promocji zdrowia;
5. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
6. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 28.10.2011
Podpisał: Renata Kościelniak
Dokument z dnia: 28.10.2011
Dokument oglądany razy: 2 689